Tag: हस्तमुद्रा

रोज काही वेळ तर्जनीवर दाब दिल्यास होतील ‘हे’ खास फायदे

आरोग्यनामा ऑनलाईन टीम - हस्तमुद्रेने विविध आजार दूर करता येणे शक्य असते. शास्त्रामध्ये हस्त मुद्रांचे महत्त्व नमूद करण्यात आले आहे. ...

Read more