Tag: ग्रोइन हर्निया

Scrotum

अंडकोषात वेदना होण्याची ‘ही’ कारणे असू शकतात

आरोग्यनामा ऑनलाईन - अंडकोषात वेदना होणे किंवा अंडकोषांच्या नसामध्ये वेदना होणे धोकादायक आहे. काहीवेळा अंडकोषात सूज आल्याने वेदना होते. काही वेळा, ...