Tag: गांधीलमाशी

madmashi

मधमाशी चावल्यावर वेदना कमी होण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

आरोग्यनामा ऑनलाइन टीम - मध जवढे गोड असते त्यापेक्षा जास्त वेदनादायी मधमाधीचा दंश असतो. मधमाशी चावल्यानंतर दंश केलेला भाग सूजतो ...